Utbildningar / lönestatistik / jobb
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Lantbrukare arbetar på gårdar, man kan både äga gården själv eller arrendera den.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva.

Så blir du växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

Lantbrukare kan ha olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Många lär sig yrket genom praktiskt arbete tillsammans med utbildning inom området.
Fråga SYV