Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arkitekter och lantmätare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Lantmätare arbetar bland annat på den statliga myndigheten Lantmäteriet, i kommuner eller som konsulter.

Arbetsuppgifter
Lantmätare är ett samlingsnamn för att antal roller, så som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare. All mark i Sverige är uppdelat i fastigheter.

Så blir du arkitekter och lantmätare

För att utbilda sig till lantmätare behöver man studera på högskola eller universitet.
Fråga SYV