Utbildningar / lönestatistik / jobb
Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Inom miljövård arbetar olika yrkesgrupper med att förebygga och minska skador på vår miljö. Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som till exempel produktion och trafik, och där människor och natur mår bra.

Så blir du miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med miljöinslag är gångbar för många yrken inom miljövård. Det finns miljövetenskapliga program och många ingenjörsutbildningar med miljöinriktning.
Fråga SYV