Utbildningar / lönestatistik / jobb
Låssmed/Låstekniker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Låssmeder arbetar oftast i små företag. Yrkestiteln låssmed ersätts ofta idag med titeln låstekniker.

Så blir du låssmed/låstekniker

Grundläggande utbildning till låssmed ges inom gymnasieskolans hantverksprogram. För en del arbetsuppgifter krävs kunskaper inom IT.
Fråga SYV