Utbildningar / lönestatistik / jobb
Brandingenjör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Brandingenjörer arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom kommunal räddningstjänst, vid statliga myndigheter och inom näringslivet. De arbetar med att på olika sätt för att förebygga olyckor och kan också arbeta som räddningsledare på olycksplats.

Så blir du brandingenjör

Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå tekniska universitet och leder fram till brandingenjörsexamen.

Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis riskhantering och ledarskap.
Fråga SYV