Utbildningar / lönestatistik / jobb
Logoped

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Många logopeder arbetar på sjukhusens logopedmottagningar och inom habilitering, där de arbetar med personer med bestående funktionsnedsättningar. Det blir även allt vanligare att logopeder arbetar kommunalt i skola och förskola, samt inom äldre- och handikappomsorgen.

Så blir du logoped

Logopedutbildningen omfattar fyra års studier i normal studietakt på universitetsnivå och leder till logopedexamen. Utbildningen ges vid flera universitet och högskolor i landet.
Fråga SYV