Utbildningar / lönestatistik / jobb
Löne- och personalassistenter

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter 
Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg.

Så blir du löne- och personalassistenter

Grundutbildning med ekonomisk inriktning finns inom gymnasieskolan på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet.

Till vissa tjänster krävs utbildning på högskolenivå. Möjliga examen är exempelvis personal och arbetsliv eller ekonomi.
Fråga SYV