Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjuksköterska inom akutsjukvård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Att jobba inom akutsjukvården innebär ofta ett högt arbetstempo. Som sjuksköterska måste man ofta ta snabba beslut och kunna behålla lugnet i pressade situationer.

Så blir du sjuksköterska inom akutsjukvård

För att bli anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning i anestesisjukvård respektive intensivvård. Ambulanssjuksköterskor har i allmänhet specialistutbildning i anestesisjukvård, intensivvård eller ambulanssjukvård.
Fråga SYV