Utbildningar / lönestatistik / jobb
Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Studie-och yrkesvägledaren vägleder och informerar personer som står inför val av utbildning och/eller arbete. I arbetet ingår bland annat att ha goda kunskaper om utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Så blir du studie- och yrkesvägledare (syv)

Utbildning till studie- och yrkesvägledare ges vid universiteten i Stockholm, Malmö och Umeå. Det är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 hp.
Fråga SYV