Utbildningar / lönestatistik / jobb
Användbarhetsexpert

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Användbarhetsexpert eller användbarhetsdesigner ser till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. De är en länk mellan användare och systemutvecklare/programmerare.

Så blir du användbarhetsexpert

Användbarhetsexperter/-designer har i regel en högskoleutbildning där dataämnen och beteendevetenskap ingår. Utbildningskraven kan variera men lämpliga utbildningar kan vara civilingenjörs utbildning med datainriktning, system eller kognitionsvetenskaplig utbildning.
Fråga SYV