Utbildningar / lönestatistik / jobb
Slaktare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Slaktare arbetar inom livsmedelsindustrin på slakterier för olika djurslag som ska slaktas och beredas till livsmedel. Det finns särskilda slakterier för nöt, lamm och gris liksom för fågel, kanin och fisk.

Så blir du slaktare

Slaktare får sin grundutbildning inom gymnasieskolan på Restaurang och livsmedelsprogrammet eller på arbetsplatsen.
Vidareutbildning sker på arbetsplatsen.
Fråga SYV