Utbildningar / lönestatistik / jobb
Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Miljövårdsarbete bedrivs i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

Arbetsuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna.

Miljörevisorer granskar företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till förbättringar av miljöarbetet, så att lagar och regler följs och miljömålen kan uppfyllas. De har kontakter med personalen i organisationen och ibland med myndigheter.

Så blir du miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med miljöinslag är gångbar för många yrken inom miljövård. Det finns miljövetenskapliga program och många ingenjörsutbildningar med miljöinriktning.
Fråga SYV