Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arkivarie

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arkivarier kan arbeta vid större kommuner, offentliga myndigheter, muséer, organisationer och privata företag. En del arbetar vid Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och vid speciella arkiv som Statens ljud- och bildarkiv, Svenskt visarkiv och Språk- och folkminnesinstitutet.

Arbetsuppgifter
Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra material.

Så blir du arkivarie

Utbildning till arkivarie finns inom högskola och universitet, både på kandidat- och masternivå.
Fråga SYV