Utbildningar / lönestatistik / jobb
Toxikolog / Ekotoxikolog

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Toxikologer undersöker, bedömer och informerar om hur olika kemiska ämnen påverkar människor, andra levande organismer och den miljö de lever i. Det kan till exempel gälla miljöföroreningar som gör att fiskar får svårt att fortplanta sig eller ämnen i maten som orsakar sjukdomar eller andra skadliga effekter hos människan.

Så blir du toxikolog / ekotoxikolog

Det finns flera masterprogram och fristående kurser inom områdena toxikologi och ekotoxikologi vid olika universitet, bland annat i Stockholm, Uppsala och Lund. För att vara behörig till program på masternivå krävs exempelvis en kandidatexamen med lämpligt innehåll.
Fråga SYV