Utbildningar / lönestatistik / jobb
Biståndsbedömare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Biståndsbedömaren arbetar inom en kommun och utreder en enskild människas behov av hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Man avgör vilken service eller vilket stöd från kommunen som behövs.

Så blir du biståndsbedömare

De som arbetar som biståndsbedömare kan ha en skiftande utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning.
Fråga SYV