Utbildningar / lönestatistik / jobb
Operationssjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Operationssjuksköterskan arbetar oftast på en operationsavdelning på ett sjukhus.

Arbetsuppgifter
Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Operationssjuksköterskan underlättar för patienten att genomgå operationen och skapar en relation som utgår ifrån patientens upplevelser och erfarenheter av ingreppet.

Inför en operation ansvarar operationssjuksköterskan för att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar.

Så blir du operationssjuksköterska

En operationssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård (ettårig utbildning vid heltidsstudier). Specialistutbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet.
Fråga SYV