Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skogsmaskinförare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skogsmaskinförare arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas för vidare transport. Till hjälp i arbetet har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare.

Så blir du skogsmaskinförare

Utbildning finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

För arbete med motorkedjesåg och röjsåg krävs att yrkesutövaren har utbildning och kompetens enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Fråga SYV