Utbildningar / lönestatistik / jobb
Agronom

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Agronomer kan arbeta inom flera olika områden; ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel och mark/växt. Deras kunskaper används bland annat för att informera och ge rådgivning.

Så blir du agronom

Agronomer utbildas inom agronomprogrammen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Utbildningarna omfattar 4,5 års studier och det finns fem olika agronomprogram:

● Agronom ekonomi
● Agronom husdjur
● Agronom landsbygdsutveckling
● Agronom livsmedel
● Agronom mark/växt

Det finns även möjlighet att studera ytterligare ett halvår och ta ut en masterexamen inom ett fördjupat ämne, exempelvis husdjursvetenskap eller biologi.
Fråga SYV