Utbildningar / lönestatistik / jobb
Parkarbetare och trädgårdsanläggare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Oftast är man anställd av kommuner eller kommunala bolag. Man kan också vara anställd av till exempel kyrkan, på golfbanor eller hos privata företag som arbetar med skötsel av utemiljöer.

Så blir du parkarbetare och trädgårdsanläggare

Utbildningsbakgrunden bland de som arbetar med skötsel och anläggning av trädgårdar och parker kan variera.

Grundutbildning för arbete med utemiljöer och trädgårdar finns inom gymnasieskolans Naturbruksprogram.
Fråga SYV