Utbildningar / lönestatistik / jobb
Miljö - och hälsoskyddsinspektör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar främst på olika myndigheter som arbetar inom området för miljö och hälsoskydd. Inspektörens uppgift är bland annat att utöva tillsyn.

Så blir du miljö - och hälsoskyddsinspektör

Utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör ges vid flera svenska universitet, exempelvis det treåriga kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.
Det finns också påbyggnadsutbildningar i miljöskydd och hälsoskydd vid flera svenska universitet och högskolor.
Fråga SYV