Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skogstjänsteman

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skogstjänsteman är en samlingstitel för flera olika yrkestitlar där man arbetar administrativt med skogsfrågor. Arbetsuppgifterna kan innebära arbete såväl med skogsbruk som med affärsverksamhet.

Så blir du skogstjänsteman

Skogstjänstemän har oftast skoglig utbildning från högskola/universitet.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns två skogliga utbildningar, Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet.
Fråga SYV