Utbildningar / lönestatistik / jobb
Advokat

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Advokaten ska bevaka klientens intressen enligt lag och god advokatsed. Som advokat har du tystnadsplikt och måste vara oberoende i alla avseenden.

Så blir du advokat

Bara den som är medlem i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. För att bli antagen som medlem måste man ha en svensk juristexamen För sökande från andra EU/EES-länder och Schweiz gäller särskilda regler.
Fråga SYV