Utbildningar / lönestatistik / jobb
Psykiatrisjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar på psykiatriska kliniker är vanliga arbetsplatser för psykiatrisjuksköterskor. Arbetsplatser finns också inom primärvården på vårdcentraler, inom den kommunala psykiatriska vården, inom rättspsykiatrin eller på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.

Arbetsuppgifter
Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk vård.

Så blir du psykiatrisjuksköterska

En psykiatrisjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med en specialistsjuksköterskeexamen (ettårig utbildning vid heltidsstudier) med inriktning mot psykiatrisk vård. Utbildningen ges vid flera högskolor och universitet i landet.
Fråga SYV