Utbildningar / lönestatistik / jobb
Arbetsmiljöinspektör

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att följa upp att arbetsgivare och anställda följer de lagar som finns gällande rutiner för arbetsmiljön. Syftet med arbetet är att upptäcka risker.

Så blir du arbetsmiljöinspektör

Efter anställning vid ett av arbetsmiljöverkets 10 distrikt får nyanställda inspektörer en grundutbildning. Utbildningen pågår under cirka 6 månader och handlar bland annat om den nya yrkesrollen.
Fråga SYV