Utbildningar / lönestatistik / jobb
Motorman

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En motorman är en sjöman som arbetar med underhåll av maskiner och annan teknisk utrustning på fartyg. I motormannens arbetsuppgifter ingår att kontrollera, smörja och byta ut reservdelar.

Så blir du motorman

Utbildning till maskinpersonal ges genom gymnasieskolans sjörfartsprogram.

Information finns även på Sveriges redareförenings hemsida.
Fråga SYV