Utbildningar / lönestatistik / jobb
Fiskare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Yrkesfiskare är ett arbete som innebär att man jobbar utomhus i alla väder och årstider. Arbetet ser olika ut beroende på om man fiskar till havs eller på mindre båtar vid kust och insjöar.

Så blir du fiskare

Vid Öckerö gymnasieskola finns möjlighet att utbilda sig inom yrkesfiske inom ramen för Sjöfartsprogrammet.

Hylte gymnasieskola har utbildning mot fiske i sötvatten (insjöfiske) med riksintag.
Fråga SYV