Utbildningar / lönestatistik / jobb
Driftledare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Driftledare planerar arbetet på lantbruksföretag och har ansvar för produktionen och ekonomin. De beräknar till exempel kostnader för inköp av utsäde och gör analyser av resultatet efter skörden.

Så blir du driftledare

En vanlig utbildningsbakgrund för driftledare är det tre år långa Lantmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet. Utfodringen och arbetet på åkern stöds till exempel alltmer av datorer och avancerad styr- och reglerteknik.
Fråga SYV