Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skogsförvaltare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skogsförvaltare är skogstjänstemän på strategisk nivå, oftast chefer och specialister. De är ansvariga för planering och genomförande av skogsvård, avverkning och skogsskötsel inom ett skogsområde.

Så blir du skogsförvaltare

De flesta som förvaltar skog är oftast jägmästare eller skogsmästare.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns flera skogliga utbildningar, bland annat Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet.
Fråga SYV