Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skogsförvaltare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skogsförvaltare är skogstjänstemän på strategisk nivå, oftast chefer och specialister. De är ansvariga för planering och genomförande av skogsvård, avverkning och skogsskötsel inom ett skogsområde.

Tänk på

  • Det finns många olika värden och intressenter i skogen som skogstjänstemän har att ta hänsyn till. Naturvärden, upplevelsevärden och viltvård/jakt är en självklar del i brukandet av skogen och det kräver intresse och kompetens.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du skogsförvaltare

De flesta som förvaltar skog är oftast jägmästare eller skogsmästare.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns flera skogliga utbildningar, bland annat Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet.

Lediga jobb som kan intressera dig:

Fråga SYV