Utbildningar / lönestatistik / jobbFastighetsförvaltare

  • Förvaltningschef-fastigheter,
  • Fastighetsekonom

Om jobbet

Fastighetsförvaltare sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. De planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi. I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer. Fastighetsförvaltares arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet de är ansvariga för och på fastighetens storlek. De kan vara specialiserade på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och budgetuppföljning. Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera.

Alla dessa arbetsuppgifter medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer. Eftersom fastighetsförvaltares arbetsuppgifter är varierande och hela tiden breddas ökar också kompetenskraven. För detta arbete är det en fördel om man är intresserad och kunnig i teknik, ekonomi och arbetsledning. Andra meriter kan vara pedagogisk utbildning, datorvana och erfarenhet från tjänstesektorn, till exempel försäljning. Även andra erfarenheter från fastighetsområdet är meriterande.

De kan även kallas fastighetsekonom, förvaltningschef, distriktschef eller områdeschef.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Man bör vara noggrann och tycka om att planera och förhandla.
  • Man bör tycka om att ha kontakt med andra människor.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du fastighetsförvaltare

Beroende på typ av arbetsuppgifter och grad av ansvar, krävs olika kompetenser. Med tanke på att arbetsuppgifterna hela tiden breddas och blir mer krävande kan det vara lämpligt med en högskoleutbildning i teknik eller ekonomi, gärna i kombination.

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. För yrkesverksamma fastighetsförvaltare finns utbildningsmaterial framtaget av Fastighetsarbetsgivarnas förbund.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken