Utbildningar / lönestatistik / jobbFastighetsförvaltare

  • Förvaltningschef-fastigheter,
  • Fastighetsekonom

Om jobbet

Fastighetsförvaltare sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande mark. Förvaltaren planerar underhåll som till exempel reparationer av olika slag och är vanligen ansvarig för fastighetens ekonomi. I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer. Personalansvar kan ingå i arbetsuppgifterna. Då leder och fördelar fastighetsförvaltaren arbetsuppgifterna. Fastighetsförvaltares arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet de är ansvariga för och på fastighetens storlek. De kan vara specialiserade på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och budgetuppföljning. Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring, juridiska- och skattefrågor med mera.

Även fastighetsjuridiska arbetsuppgifter kan ingå i förvaltarens ansvar. Förståelse fordras för hur lagar, avtal och bestämmelser påverkar verksamheten.

Alla dessa arbetsuppgifter medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer.

De kan även kallas fastighetsekonom, förvaltningschef, distriktschef eller områdeschef.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • En fastighetsförvaltare bör kunna se samband mellan kostnader och inkomster och investeringar i fastigheterna och ha förståelse för att fastigheten och dess förvaltning är ett varumärke.
  • En fastighetsförvaltare bör även ha förståelse för hur lagar, avtal och bestämmelser styr besluten för fastighetens förvaltning.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du fastighetsförvaltare

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Fler intressanta yrken