Utbildningar / lönestatistik / jobb
Speciallärare och specialpedagog

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Speciallärare och specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder.

Så blir du speciallärare och specialpedagog

Specialpedagogutbildningen och speciallärarutbildningen är två olika utbildningar. Utbildningar till speciallärare/specialpedagog finns vid ett flertal högskolor och universitet.
Fråga SYV