Utbildningar / lönestatistik / jobb
Matros

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Matroser har flera olika arbetsuppgifter. De arbetar med underhållet av fartyget och med reparationer av maskiner och annan utrustning.

Så blir du matros

Matroser utbildas inom gymnasieskolan, där riksrekryterande sjöfartsutbildning finns på ett tiotal orter i landet.

Utbildningen skall vara godkänd av Transportstyrelsen.
Fråga SYV