Utbildningar / lönestatistik / jobb
Bantekniker/banarbetare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Bantekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter.

Så blir du bantekniker/banarbetare

Grundläggande utbildning finns inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram, kompletterat med en eftergymnasial utbildning inom banteknik som finns vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Då anställs man först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.

Bantekniker/banarbetare kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken, exempelvis spårsvetsare eller besiktningsman.

För att anställas krävs att man blir godkänd för de medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg.
Fråga SYV