Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjöfartsyrken

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Samtliga yrken inom sjöfarten arbetar på fartyg till sjöss. Man kan vara anställd av ett rederi eller ett bemanningsbolag.

Arbetsuppgifter
Fartygsbefälet
är ansvarig för fartyget, besättningen och lasten.

Så blir du sjöfartsyrken

Fartygsbefäl utbildas på Sjökaptensprogrammet. Det finns på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Fråga SYV