Utbildningar / lönestatistik / jobb
Socionom

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. En socionom har möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området.

Så blir du socionom

Socionomprogrammet omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning kan variera.
Fråga SYV