Utbildningar / lönestatistik / jobb
Journalist

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En journalist måste vara snabb, ha gott omdöme, kunna arbeta under stark tidspress och vara intresserad av att följa med i både teknikutvecklingen och i samhällsdebatten. Kontakten med tittare, lyssnare och läsare blir allt viktigare i jobbet.

Så blir du journalist

Idag är journalistutbildning oftast en förutsättning för att få arbete inom branschen. Det finns flera olika former av utbildningar.
Fråga SYV