Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjukhusfysiker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Sjukhusfysiker arbetar vid sjukhus.

Arbetsuppgifter
När en cancerpatient ska strålbehandlas beräknar sjukhusfysikern vilken stråldos patienten ska ha, utifrån läkarens beslutade behandling. Det är sjukhusfysikern som ansvarar för att strålbehandlingsapparaten ger rätt mängd strålning.

Man arbetar också med röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med hjälp av radioaktiva ämnen (nuklearmedicin).

Så blir du sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker utbildas på det fem år långa Sjukhusfysikerprogrammet vid flera av landets universitet. För aktuella behörighetskrav, kontakta respektive utbildningsanordnare.
Fråga SYV