Utbildningar / lönestatistik / jobb
Sjuksköterska inom äldrevård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Sjuksköterskor inom vård av äldre arbetar bland annat på vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvården, på sjukhusens geriatriska vårdavdelningar, rehabiliteringskliniker och minnesmottagningar. Geriatriksjuksköterska är en annan benämning av yrket.

Arbetsuppgifter
Sjuksköterskor inom äldrevård ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning.

Så blir du sjuksköterska inom äldrevård

En sjuksköterska inom äldrevård är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med en specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre (ettårig utbildning vid heltidsstudier). Specialistutbildning som distriktssköterska kan också vara en lämplig bakgrund.
Fråga SYV