Utbildningar / lönestatistik / jobb
Anläggningsarbetare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrkesgrupper som arbetar med att bygga till exempel vägar, broar, flygfält och vatten- och reningsverk. Yrkesgrupperna beläggningsarbetare, vägarbetare, markanläggningsarbetare, stensättare och rörläggare ingår i samlingsnamnet.

Så blir du anläggningsarbetare

Utbildning till anläggningsarbetare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning.

Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag.
Fråga SYV