Utbildningar / lönestatistik / jobb
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar.

Så blir du specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård

Grundutbildningen till sjuksköterska omfattar tre års studier vid universitet eller högskola. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.
Fråga SYV