Utbildningar / lönestatistik / jobb
Tulltjänsteman

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Arbetet som tulltjänsteman innebär mer än att bara kontrollera och övervaka trafiken till och från utlandet. Inom yrket finns möjlighet att delta i internationellt arbete och att ha nära kontakter med näringslivet.

Så blir du tulltjänsteman

Tullverket rekryterar efter behov och man anställs vanligtvis till någon av de två största avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv handel. Som nyanställd inom Brottsbekämpning eller Effektiv handel påbörjas anställningen med en grundutbildning som är sex månader för Effektiv handel och ett år för Brottsbekämpning.
Fråga SYV