Utbildningar / lönestatistik / jobb
Röntgensjuksköterskor

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar.

Så blir du röntgensjuksköterskor

Grundutbildningen till sjuksköterska omfattar tre års studier vid universitet eller högskola. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.
Fråga SYV