Utbildningar / lönestatistik / jobbPerfusionist

Om jobbet

Perfusionistens huvudsakliga uppgift är att handa och övervaka hjärtlungmaskinen i samband med hjärtkirurgi. Maskinen tar över blodcirkulationen under den period av operationen då hjärtat stannas. När man utför hjärtkirurgi måste ibland hjärtat stannas upp under en begränsad tid. Under denna tid leds blodet via en så kallad hjärtlungmaskin för att kroppens funktioner ska fortsätta att fungera. Att leda blodet ut i kroppen via hjärtlungmaskinen kallas extrakorporeal cirkulation. Under denna del av operationen ansvarar perfusionisten bland annat för blodcirkulation, gasutbyte, blodåtervinning och temperaturreglering.

Perfusionister arbetar också med extrakorporeal cirkulation vid andra typer av kirurgi som till exempel leverkirurgi och transplantationskirurgi. Andra ansvarsområden för perfusionisten är cirkulationsunderstöd vid hjärt-lungsvikt som till exempel konstgjorda hjärtan, ballongpumpar och extrakorporeal membranoxygenering (ECMO, vilket innebär syresättning utanför kroppen genom ett membran).

Perfusionisten arbetar i ett team tillsammans med kirurger, operationssjuksköterskor, narkosläkare, narkossjuksköterskor och undersköterskor.

Perfusionisten måste ha både teknisk kunskap såväl som kunskap i till exempel fysiologi och läkemedelslära. Att sköta hjärt-lungmaskinen kräver manuellt arbete och innebär mycket hög precision. Många olika förhållanden måste vägas in samtidigt, exempelvis tryck- och flödesförhållanden, gasutbyte med mera. Det tar flera år att lära sig alla rutiner och arbetet kräver många års erfarenhet från sjukvården.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Du måste var tekniskt lagd.
  • Arbetet ställer mycket höga krav på sinnesnärvaro i kritiska, akuta situationer.
  • God fysik och uthållighet. En operation kan hålla på i många timmar.
  • Liksom inom alla arbeten inom sjukvård behövs ett människointresse.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du perfusionist

De flesta perfusionister har en bakgrund som anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska. Utöver detta krävs två års grundutbildning (vilket ger en mastersexamen) som bedrivs vid Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi i Århus, Danmark.

Efter utbildningen finns möjlighet att ansöka om ett europeiskt certifikat hos European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP). Efter erhållande av certifikatet har man behörighet att arbeta var som helst i Europa.

Det finns även ett antal påbyggnadsutbildningar.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken

Symbolförklaring

  • Yrkesbeskrivning
  • Videointervju
  • Framtidsprognoser
  • Utbildning
  • Lönestatistik