Utbildningar / lönestatistik / jobb
Perfusionist

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Perfusionistens huvudsakliga uppgift är att handa och övervaka hjärtlungmaskinen i samband med hjärtkirurgi. Maskinen tar över blodcirkulationen under den period av operationen då hjärtat stannas.

Så blir du perfusionist

De flesta perfusionister har en bakgrund som anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska. Utöver detta krävs två års grundutbildning (vilket ger en mastersexamen) som bedrivs vid Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi i Århus, Danmark.
Fråga SYV