Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skolsköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skolsköterskor arbetar på grund- och gymnasieskolor. Arbetsgivare är kommuner eller fristående skolor.

Arbetsuppgifter
Skolsköterskans huvuduppgifter är att:

● Göra hälsoundersökningar
● Hålla hälsosamtal
● Genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Hälsoundersökningar görs regelbundet i olika årskurser.

Så blir du skolsköterska

För att arbeta som skolsköterska behöver man först vara legitimerad sjuksköterska (treårig högskoleutbildning) och därefter ha specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (ettårig utbildning vid heltidsstudier) eller specialistutbildning till distriktssköterska (1,25 års utbildning vid heltidsstudier).
Fråga SYV