Utbildningar / lönestatistik / jobb
Skorstensfejare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Skorstensfejare är oftast anställda av entreprenadföretag som kommuner anlitar. Driver kommunen sotningsverksamheten i egen regi kan skorstensfejaren också vara anställd direkt av kommunen.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en skorstensfejare är att rengöra och inspektera imkanaler (som leder ut från köksfläktar i storkök, restauranger och liknande), eldstäder och skorstenar, för att förebygga brandrisker.

Till sotningen använder man i regel handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris) men det förekommer också en mängd tekniska hjälpmedel.

Så blir du skorstensfejare

Skorstensfejarutbildning med inriktning på brandskydd, miljö och energi ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och omfattar 20 veckors heltidsstudier.

Utbildningen genomförs både på MSB:s skola i Rosersberg, norr om Stockholm och på distans.
Fråga SYV