Utbildningar / lönestatistik / jobb
Slaktare och styckare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Slaktare är anställda på ett slakteri för en viss typ av djur som måste vara godkända enligt EU-förordning. Styckare kan arbeta på ett slakteri, i ett styckningsföretag eller i en butik.

Arbetsuppgifter
Djuren transporteras till slakterier där de besiktigas av en officiell veterinär.

Så blir du slaktare och styckare

Utbildning inom stycknings- och charkuterikunskap kan finnas inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Läs mer om utbildningar på gymnasieinfo.se

Erfarenhet av jakt kan vara en möjlig väg in i yrket.

Slaktare, styckare och charkuterister kan avlägga prov för gesällbrev och mästarbrev.

Köttmästare i detaljhandeln får under utbildningen kunskaper i varukunskap, ledarskap, marknadsföring och ekonomi.
Fråga SYV