Utbildningar / lönestatistik / jobb
Barnsjuksköterska

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Barnsjuksköterskor arbetar inom alla instanser där barn och ungdomar vårdas. Det kan vara inom barnhälsovård, elevhälsa (skolhälsovård), hemsjukvård, barnkirurgi, öron-, näsa- och halssjukvård, neonatologi och barntandvård.

Så blir du barnsjuksköterska

En barnsjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) med en specialistsjuksköterskeexamen (ettårig utbildning vid heltidsstudier) med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Barnsjuksköterskan har barn, ungdomar och deras familjer som sitt specialistområde.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar finns på flera högskolor och universitet i landet.
Fråga SYV