Utbildningar / lönestatistik / jobb
Integrationshandläggare

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En integrationshandläggare arbetar med mottagande och introduktion av flyktingar i en kommun. Målet för introduktionen är att flyktingen så snart som möjligt ska bli självförsörjande och delaktig i det svenska samhället.

Så blir du integrationshandläggare

Utbildningskraven varierar men många integrationshandläggare har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig- eller samhällsvetenskaplig utbildning.
Fråga SYV