Utbildningar / lönestatistik / jobb
Socionom

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Socionomer arbetar ofta inom kommun, landsting, staten eller privata företag. Man kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, som kurator eller handläggare.

Arbetsuppgifter
Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation.

Så blir du socionom

För att arbeta inom socionomyrken krävs socionomexamen från universitet eller högskola. Socionomutbildningen är 3,5 år lång.
Fråga SYV