Utbildningar / lönestatistik / jobb
Logistiker

Hitta utbildningarna

Om jobbet

En logistiker planerar, styr och kontrollerar ett företags materialflöde och tillhörande administrativa flöden. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag.

Så blir du logistiker

Oftast krävs högskoleutbildning, men ibland kan en gymnasial utbildning med erfarenhet inom området räcka. Olika typer av ingenjörsutbildningar, civilekonomutbildningarna eller systemvetenskapliga utbildningar finns med inriktning logistik.
Fråga SYV