Utbildningar / lönestatistik / jobb
Speciallärare och specialpedagog

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Speciallärare och specialpedagoger finns på alla skolstadier, från förskola till gymnasium. Andra arbetsplatser kan vara särskolor, specialskolor, vuxenutbildning eller på olika resurs- och kunskapscentrum.

Arbetsuppgifter
Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål.

Så blir du speciallärare och specialpedagog

Speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen är två olika utbildningar. Utbildningarna finns vid ett flertal högskolor och universitet i landet.
Fråga SYV